Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII”

 


Thực hiện Kế hoạch số 40 - KH/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ngày 16 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII” góp phần triển khai sâu rộng Nghị quyết ở các cấp ủy đảng, đồng thời đưa Nghị quyết vào thực tiễn và đến với đông đảo quần chúng.

Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Hà Minh Lợi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên – báo cáo viên, đồng chí Trần Minh Đức - Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Trần Minh Đức - Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thông qua Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Lợi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã báo cáo những nội dung quan trọng và cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 6, khóa 12 trong đó đã tập trung vào các nội dung cơ bản như:Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị đã giúp đảng viên nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương của Đảng về những vấn đề được nêu trong Nghị quyết, từ đó có những kế hoạch hành động phù hợp với cá nhân và đơn vị góp phần cụ thể hóa hơn tinh thần của Nghị quyết./.

 

Đồng chí Trần Minh Đức - Bí thư Đảng ủy thông qua Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

 

Đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo những nội dung của Nghị quyết Trung ương sáu, khóa 12

 

Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham gia hội nghị

Nguồn tin: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn