Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII) theo Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 7/11/2018 và Kế hoạch số 51 – KH/ĐU ngày 21/12/2018 của Đảng ủy. Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết vào thực tiễn và đến với quần chúng, đồng thời giúp việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện được triển khai sâu rộng ở các cấp ủy Đảng.

Tham dự hội nghị có báo cáo viên Hà Minh Lợi - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên, đồng chí Trần Minh Đức - Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể các đồng chí đảng viên Nhà trường.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo những nội dung của trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 8, khóa 12. Các đảng viên đã được phổ biến nội dung về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã giúp Đảng viên nhận thức những quan điểm của Đảng về các vấn đề được nêu trong Chỉ thị Nghị quyết, từ đó có những kế hoạch phù hợp để phát triển bản thân, xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần đưa Chỉ thị, Nghị quyết vào thực tế cuộc sống.

 

Đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương tám, khóa XII


Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham gia hội nghị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn