Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường lớn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đảng ủy Trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên tromg Đảng bộ.

Đến dự và truyền tải những thông tin cơ bản của các Nghị quyết tới hội nghị,đồng chí Hà Minh Lợi – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Tỉnh Thái Nguyên.

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, có PGS.TS Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

 

 

PGS.TS Trần Minh Đức- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Minh Đức – Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo sâu sát và tập trung về chủ trương, tinh thần của Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh: đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế, việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

PGS.TS Trần Minh Đức đề nghị tất cả đảng viên tập trung cao độ, nắm bắt toàn bộ nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch và chủ động, sáng tạo, xây dựng cho bản thân kế hoạch, phương hướng hành động, thực hiện và truyền đạt Nghị quyết một cách phù hợp hiệu quả đến với cán bộ, quần chúng. Đồng thời, yêu cầu sau Hội nghị, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết trên và xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình.

Đồng chí Hà Minh Lợi - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tỉnh Thái Nguyên quán triệt, phổ biến Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Minh Lợi - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp giới thiệu, quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban châp hành Trung ương khoá XII, như Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc, mỗi đảng viên đều nhận thức được đầy đủ chủ trương, tinh thần, nội dung các Nghị quyết của Đảng, đồng thời Hội nghị đã thống nhất đi đến kết luận: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII là chủ trương hoàn toàn phù hợp và đúng đắn của đảng ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển ngày càng mạnh mẽ trong tương lai, đây chính là cơ sở, là tiền đề để nhà nước thể chế hóa thành các văn bản pháp luật để triển khai sâu rộng trên thực tế cuộc sống./.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn