BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKTCN

1. Họ và tên: Đ/c Ngô Như Khoa

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

 


2. Họ và tên: Đ/c Đỗ Trung Hải

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

 

 

 

3. Họ và tên: Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

 


4. Họ và tên: Đ/c Nguyễn Khắc Tuân

Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ

 


 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn