31. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2015 - 2020

32. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XIII

33. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2015 và nghị quyết công tác năm 2016

34. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí IV năm 2015 và nghị quyết công tác quí I năm 2016

35. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

36. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác quí III và Nghị quyết công tác quí IV năm 2015

37. Danh sách phân công Đảng ủy viên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách các Chi bộ và Đoàn thể

38. Quyết định v/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

39. Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

40. Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và Nghị quyết công tác năm 2015

41. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên Quyết định Công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

42. Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

43. Báo cáo kết quả công tác quý III và nghị quyết công tác quý IV năm 2014

44. Danh sách Đảng ủy viên khóa XII phụ trách và chỉ đạo các Chi bộ

45. Thông báo lại thời gian học tập, quán triệt, triển khai NQTW9, khóa XI

Page 3/5 <12345>