Chi bộ khoa Cơ khí

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.

Hoàng Vị

Bí thư chi bộ

2.

Nguyễn Văn Dự

Phó Bí thư chi bộ

3.

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Chi ủy viên

4.

Dương Công Định

Đảng viên

5.

Hồ Ký Thanh

Đảng viên

6.

Lưu Anh Tùng

Đảng viên

7.

Nguyễn Thế Đoàn

Đảng viên

8.

Vũ Như Nguyệt

Đảng viên

9.

Trần Văn Quân

Đảng viên

10.

Lê Viết Bảo

Đảng viên

11.

Bùi Thanh Hiền

Đảng viên

12.

Đỗ Thị Thu Hà

Đảng viên

13.

Trần Thị Phương Thảo

Đảng viên

14.

Nguyễn Thuận

Đảng viên

15.

Nguyễn Thanh Tú

Đảng viên

16.

Kiều Thị Minh Thu

Đảng viên

17.

Hoàng  Anh Toàn

Đảng viên

18.

Dương Phạm Tường Minh

Đảng viên

19.

Hoàng Văn Quyết

Đảng viên

20.

Hoàng Trung Kiên

Đảng viên

21.

Nguyễn Thị Kim Chung

Đảng viên

22.

Ngô Minh Tuấn

Đảng viên

23.

Trần Ngọc Giang

Đảng viên 

24.

Nguyễn Văn Sỹ

Đảng viên

25.

Đặng Anh Tuấn

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn