Chi bộ Khoa Điện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.      

Nguyễn Ngọc Kiên

UVBCH, Bí thư chi bộ

2.      

Đỗ Trung Hải

UVBCH, Phó Bí thư chi bộ

3.      

Ngô Đức Minh

Chi ủy Viên

4.      

Cao Xuân Tuyển

Đảng Viên

5.      

Nguyễn Như Hiển

Đảng viên

6.      

Lại Khắc Lãi

Đảng Viên

7.      

Vũ Văn Thắng

Đảng Viên

8.      

Nguyễn Vĩnh Thụy

Đảng Viên

9.      

Lê Thị Thu Hà

Đảng Viên

10.    

Dương Quỳnh Nga

Đảng viên

11.    

Đặng Ngọc Trung

Đảng Viên

12.    

Nguyễn Văn Huỳnh

Đảng Viên

13.    

Lê Thị Huyền Linh

Đảng Viên

14.    

Lê Hồng Thái

Đảng viên

15.    

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Đảng Viên

16.    

Dương Quốc Tuấn

Đảng Viên

17.    

Trần Thị Thanh Nga

Đảng Viên

18.    

Nguyễn Quốc Hiệu

Đảng Viên

19.    

Nguyễn Thị Thu Hường

Đảng viên

20.    

Lê Tiên Phong

Đảng Viên

21.    

Nguyễn Thị Thanh Nga

Đảng Viên

22.    

Lâm Hùng Sơn

Đảng viên

23.    

Trương Thị Quỳnh Như

Đảng Viên

24.    

Nguyễn Minh Cường

Đảng Viên

25.    

Đoàn Kim Tuấn

Đảng viên

26.    

Vũ Thu Hà

Đảng viên

27.    

Nguyễn Hiền Trung

Đảng viên

28.    

Nguyễn Thị  Ngọc Dung

Đảng viên

29.    

Trương Tuấn Anh

Đảng viên

30.    

Bùi Thị Hải Linh

Đảng viên dự bị

31.

Dương Quốc Hưng

Đảng viên dự bị

32.    

Vũ Đức Tân

Đảng viên

33.    

Vũ Ngọc Kiên

Đảng viên

34.    

Đinh Văn Nghiệp

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn