Chi bộ Khoa Kinh tế công nghiệp

STT 

Họ và tên

Chức vụ

1.      

Ngô Thuý Hà

Bí thư Chi bộ

2.      

Nguyễn Trường Giang

Phó Bí thư Chi bộ

3.      

Phạm Thị Minh Khuyên

Chi ủy viên

4.      

Đoàn Quang Thiệu

Đảng viên

5.      

Ngô Thị Hồng Ánh

Đảng viên

6.      

Vũ Hồng Vân

Đảng viên

7.      

Nguyễn T.Hồng Nhung

Đảng viên

8.      

Dương Hương Lam

Đảng viên

9.      

Nguyễn Thị Kim Huyền

Đảng viên

10.   

Trần Trường Giang

Đảng viên

11.   

Trần Thị Thu Huyền

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn