Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

TT  

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Quang Hiếu

01.01.1980

Hưng Hà -Thái Bình

Bí thư chi bộ

2

Trần Lệ Thu

27.2.1972

Hương khê – Hà tĩnh

Phó bí thư

3

Lương Thị Hồng Minh

13.11.1977

Diễn Ngọc- Diễn Châu- Nghệ An

Đảng viên

4

Lê Thị Hương

24.5.1978

Ân Thi- Ân Thi- Hải Hưng

Đảng viên

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

6.2.1981

Hương Sơn- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

6

La Thanh Thuỳ

18.09.1980

Văn Quan- Lạng Sơn

Đảng viên

7

Đào Ngọc Tôn

22.08.1983

Phú Cường - Ba Vì - Hà Nội

Đảng viên

8

Lê Thị Thu Hiền

23.12.1982

Quảng Lộc- Quảng Trạch- Quảng Bình

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn