Chi bộ Phòng Đào tạo

 

 

 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Ngô Như Khoa

11/11/1972

Gia Sinh - Gia Viễn -  Ninh Bình

Bí thư chi bộ 

2

Đặng Danh Hoằng

27/9/1977

Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh

Phó Bí thư
chi bộ

3

Vũ Lai Hoàng

2/6/1978

TP Nam Định

Chi ủy viên

4

Nguyễn Đăng Hào

28/4/1975

Thượng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Đảng viên

5

Dương T Mai Hương

6/9/1980

Văn Lâm - Như Quỳnh - Hưng Yên

Đảng viên

6

Đỗ Mạnh Cường

19/5/1982

Đồng Bẩm - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Đảng viên

7

Lường Thanh Vân

19/9/1982

Như Cố - Chợ Mới - Bắc Cạn

Đảng viên

8

Đào Thị Thanh Hòa

8/7/1980

Yên Nam - Duy Tiên - Hà Nam

Đảng viên

9

Nguyễn Như Quỳnh

16/09/1983

Xã Tiên Hội - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

10

Tạ Thị Trang Nhung

26/01/1981

Thái Bình

Đảng viên

11

Nguyễn Thị Khuyên

29/02/1976

Úc Kỳ - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

12

Mai Huy Toàn

7/9/1981

Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định

Đảng viên

13

Bùi Thị Biển

10/1/1983

Mê Linh - Đông Hưng - Thái Bình

Đảng viên

14

Nguyễn Trung Thành

13/11/1980

Đức Hòa - Sóc Sơn - Hà Nội

Đảng viên

15

Trương Quốc Bảo

28/10/1981

Tiên Nội - Duy Tiên - Hà Nam

Đảng viên

16

Nguyễn Thị Ngoan

15/12/1982

An Thượng - Yên Thế - Bắc Giang

Đảng viên

17

Bùi Đức Anh

16/9/1976

 Tượng Sơn, Thanh Hà, Hà Tĩnh

Đảng viên dự

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn