Chi bộ Phòng Đào tạo

TT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Nguyễn Quốc Tuấn

25.11.1969

Nga Liên- Nga Sơn- Thanh Hóa

Phó Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Minh Ý

28.1.1983

Nghĩa phú- Nghĩa Hưng- Nam định

Phó bí thư chi bộ

3

Nguyễn Đăng Hào

28.4.1975

Thương Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

Chi ủy viên

4

Nguyễn Tiến Duy

22.01.1975

Thái Nguyên

Đảng viên

5

Đặng Danh Hoằng

27.9.1977

Gia Bình – Bắc Ninh

Đảng viên

6

Vũ Lai Hoàng

2.6.1978

TP Nam Định

Đảng viên

7

Dương T Mai Hương

6.9.1980

Như Quỳnh - Hưng Yên

Đảng viên

8

Đỗ Mạnh Cường

19.5.1982

Đồng Bẩm- Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Đảng viên

9

Lường Thanh Vân

19.09.1982

Như Cố Chợ Mới Bắc Cạn

Đảng viên

10

Đào Thị Thanh Hòa

8.7.1980

Duy Tiên- Hà Nam

Đảng viên

11

Tạ Thị Trang Nhung

26.01.1981

Thái Bình

Đảng viên

12

Nguyễn Thị Khuyên

29.02.1976

Úc Kỳ- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

13

Mai Huy Toàn

7.9.1981

Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

Đảng viên

14

Nguyễn Như Quỳnh

16.9.1983

Xã Tiên Hội - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

15

Bùi Thị Biển

10.01.1983

Mê Linh- Đông Hưng- Thái Bình

Đảng viên

16

Nguyễn Thị Ngoan

15.02.1982

An Thượng- Yên Thế- Bắc Giang

Đảng viên

17

Trương Quốc Bảo

10.28.1981

Tiên Hội- Duy Tiên- Hà Nam

Đảng viên

18

Nguyễn Trung Thành

13.11.1980

Đức Hòa – Sóc Sơn – Hà Nội

Đảng viên

19

Nguyễn Thị Chúc

28.3.1983

Định Hoá- Thái Nguyên

Đảng viên

20

Bùi Đức Anh

16.9.1976

Tượng Sơn- Thạch Hà- Hà Tĩnh

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn