Chi bộ khoa Sư phạm Kỹ thuật

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Trương Thị Thu Hương

22/11/1979

An Ninh - Bình Lục - Hà Nam

Bí thư Chi bộ

2

Dương Trọng Đại

12/02/1978

Thái Nguyên

Đảng viên

3

Trần Thị Vân Anh

28/01/1979

Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Đảng viên

4

Nguyễn Thị Mai Hương

15/01/1979

Kiến Xương - Thái Bình

Đảng viên

5

Lê Thị Quỳnh Trang

31/3/1979

Quảng Ninh

Đảng viên

6

Lại Thị Thanh Hoa

10/9/1988

Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định

Đảng viên

7

Trần Thị Thanh Huyền

10/6/1985

An Hoà - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Đảng viên

8

Lý Việt Anh

25/10/1984

An Khánh - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn