Chi bộ khoa Sư phạm Kỹ thuật

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

Trương Thị Thu Hương

22.11.1979

An Ninh- Bình Lục- Hà Nam

 Bí thư chi bộ

2

Dương Trọng Đại

12.2.1978

Thái Nguyên

Phó bí thư chi bộ

3

Trần Thị Vân Anh

28.01.1979

Minh Tân- Kinh Môn- Hải Dương

Chi ủy viên

4

Trần Xuân Minh

15.3.1959

Xuân Phổ - Nghi xuân - Hà Tĩnh

Đảng viên

5

Nguyễn Thị Mai Hương

15.1.1979

Kiến Xương – Thái Bình

Đảng viên

6

Lê Thị Quỳnh Trang

31.3.79

Cộng hoà- Hư­ng yên- Quảng ninh

Đảng viên

7

Lại Thị Thanh Hoa

10.9.1988

Bình Hòa- Giao Thủy- Nam Định

Đảng viên

8

Trần Thi Thanh Huyền

10.6.1985

An Hòa- Tam Dương- Vĩnh Phúc

Đảng viên

9

Lý Việt Anh

25.10.1984

An Hòa- Tam Dương- Vĩnh Phúc

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn