Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị

TT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

  Nguyễn Thị Thu Thủy

25/5/1982

Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên

Bí thư Chi bộ

2

  Nguyễn Thị Vân Anh

15/8/1985

Tiên Phong - Duy Tiên - Hà Nam

Phó Bí thư Chi bộ

3

 Lương Thị Thúy Nga

25/7/1988

Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên

Chi ủy viên

4

 Phạm Thị Cẩm Ly

06/5/1980

Yến Lạc - Na Rì - Bắc Kạn

Đảng viên

5

  Nguyễn Thị Nương

25/7/1987

Điềm Thuỵ - Phú bình - TN

Đảng viên

6

  Ngô Thị Phương Thảo

06/9/1989

Tiên Phong - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

7

  Nguyễn Thị Vân

06/10/1984

Ngọc Lý - Tân yên - Bắc Giang

Đảng viên

8

  Hoàng Thị Hải Yến

23/11/1988

Tức Tranh - Phú lương - Thái Nguyên

Đảng viên

9

  Dương Thị Nhẫn

23/3/1987

Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

10

  Dương Thị Hoà Nghĩa

21/11/1981

Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

11

  Ngô Minh Thương

16/03/1988

Hương Sơn – Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

12

Trương Thị Thùy Liên

03/07/1988

Hương Giám – Tên Dũng – Bắc Giang

Đảng viên dự bị

13

  Nguyễn Thị Nga

20/09/1989

Ngọc Lý - Tân yên - Bắc Giang

Đảng viên dự bị

14

Nguyễn Nam Hưng

10/07/1987

Vĩnh Tiến – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn