BCH Đảng bộ khóa IX (2000 - 2003)

 

 

STT 

Họ và tên 

Chức vụ

1

Nguyễn Đăng Bình

Bí thư

2

Nguyễn Như Hiển

P. Bí thư

3

Lê Văn Trang

UVBTV

4

Lâm Tự Tiến

UVBTV

5

Trần Vệ Quốc

UVBCH

6

Nguyễn Văn Vỵ

UVBCH

7

Lê Quốc Trường

UVBCH

8

Đặng Xuân Ngọc

UVBCH

9

Nguyễn Đăng Hòe

UVBCH

10

Nguyễn Quốc Hùng

UVBCH

11

Phạm Đức Ngọc

UVBCH

12

Nguyễn Thanh Hà

UVBCH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn