Chi bộ phòng Đào tạo

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

Đào Huy Du

20.03.1979

Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Bí thư

2

Nguyễn Tiến Duy

22.01.1975

Thái Nguyên

Phó Bí thư

3

Vũ Lai Hoàng

02.06.1978

TP Nam Định

Chi ủy viên

4

Trần  Minh Đức

15.11.1962

Hương Khê- Hà Tĩnh

Đảng viên

5

Phạm Quang Hiếu

01.01.1980

Hưng Hà -Thái Bình

Bí thư chi bộ

6

Lường Thanh Vân

19.09.1982

Như Cố - Chợ Mới - Bắc Cạn

Đảng viên

7

Đào Thị Thanh Hòa

08.07.1980

Duy Tiên- Hà Nam

Đảng viên

8

Nguyễn Thị Khuyên

29.02.1976

Úc Kỳ- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

9

Mai Huy Toàn

07.09.1981

Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

Đảng viên

10

Nguyễn Như Quỳnh

16.09.1983

Xã Tiên Hội - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

11

Bùi Thị Biển

10.01.1983

Mê Linh -  Đông Hưng -  Thái Bình

Đảng viên

12

Bùi Đức Anh

16.09.1976

Tượng Sơn -  Thạch Hà -  Hà Tĩnh

Đảng viên

13

Vũ Triệu Nga

20.10.1984

Nghĩa Đồng -  Nghía Hưng -  Nam Định

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Hương

23.09.1982

Tích Lương -  Thái nguyên

Đảng viên

15

Lương Thị Hồng Minh

13.11.1977

Diễn Ngọc- Diễn Châu- Nghệ An

Đảng viên

16

Lê Thị Hương

24.05.1978

Ân Thi- Ân Thi- Hải Hưng

Đảng viên

17

Nguyễn Thị Thu Huyền

06.02.1981

Hương Sơn- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

18

Đào Ngọc Tôn

22.08.1983

Phú Cường - Ba Vì - Hà Nội

Đảng viên

19

Lê Thị Thu Hiền

23.12.1982

Quảng Lộc -  Quảng Trạch -  Quảng Bình

Đảng viên

20

Lê Thị Thái Biên

02.07.1980

Vạn Sơn -  Đồ Sơn -  Hải Phòng

Đảng viên dự bị


Tin mới hơn

Tin cũ hơn