Chi bộ Khoa Quốc tế

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

Hoàng Thị Thắm

02.23.1970

Tiên Phong - Chợ Đồn - Bắc Kạn

Bí BTCB

2

Vũ Quốc Đông

27.12.1975

Đông Xuyên - Tiền Hải - Thái Bình

Phó Bi thư chi bộ

3

Nguyễn Đình Ngọc

05.19.1984

Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Chi ủy viên

4

Nguyễn Tiến Hưng

08.01.1968

Tây Giang -  Tiền Hải -  Thái Bình

Đang viên

5

Trần Thị Huê

09.03.1980

Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định

Đảng viên

6

Hoàng Hương Ly

09.13.1982

Nghĩa Sơn-Nghĩa Hưng-Nam Định

Đảng viên

7

 Ngô Thị Thanh Huệ

15.04.1983

Quang Vinh-TP Thái Nguyên

Đảng viên

8

 Vì Thị Phương Thảo

28.09.1980

Chiềng Khoong – Sông Mã – Sơn La

Đảng viên

9

 Đinh Thị Hồng Thương

30.07.1989

Gia Vân- Gia viễn - Ninh Bình

Đảng viên

10

Phùng Thị Thu Hà

08.12.1975

Phúc Thọ- Hà Tây

Đảng viên

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

27.04.1981

Hoa Lư - Ninh Bình

Đảng viên

12

Nguyễn Thị Kim Thương

12.04.1984

 Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

13

Nguyễn Thị Quốc Dung

30.03.1968

Tân lập - Đan phượng - Hà Nội

Đảng viên

14

Nguyễn Thu Hương

20.03.1982

Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

15

Nguyễn Đình Ngọc

05.19.1984

Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Đảng viên

16

Trần Quế Sơn

07.05.1986

Vũ Bản -  Bình Lục -  Hà Tĩnh

Đảng viên

17

Hoàng Thị Thu

03.11.1982

Diên Minh- Diễn Châu- Nghệ An

Đảng viên

18 

Đặng Anh Tuấn

02.08.1988

Cam Giá-Thái Nguyên-Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn