Chi bộ Khoa Kỹ thuật ô tô và Máy động lực

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

  Lê Văn Quỳnh

20.08.1979

Tiên Lục -  Lạng Giang -  Bắc Giang

Bí thư chi bộ

2

  Lê Xuân Long

03.07.1982

Vũ Phúc - Thành Phố Thái Bình

Phó Bí thư chi bộ

3

Nguyễn Thị Hoa

29.10.1980

Hùng Sơn -  Đại Từ -  Thái Nguyên

Chi ủy viên

4

Vũ Thị Hiền

07.12.1989

Thanh Nghị -  Thanh Liêm -  Hà Nam

Đảng viên

5

Vũ Văn Hải

06.11.1979

Lộc An -  Thành Phố Nam Định

Đảng viên

6

Đặng Văn Hiếu

01.02.1985

Đông hợp - Đông Hưng - Thái Bình

Đảng viên

7

Hoàng Anh Tấn

08.16.1986

Duy Nhất -  Vũ Thư -  Thái Bình

Đảng viên

8

Cảnh Chí Huân

25.10.1980

Dương Thành -  Phú Bình -  Thái Nguyên

Đảng viên

9

Bùi Văn Cường

13.01.1992

Vĩnh Long -  Vĩnh Lộc -  Thanh Hóa

Đảng viên

10

Lê Quang Duy

10.29.1987

Nhã Lộng -  Phú Bình -  Thái Nguyên

Đảng viên

11

Đỗ Văn Quân

20.09.1977

Bồ Đề -  Bình Lục  -  Hà Nam

Đảng viên

12

Nguyễn Thị Thu Phương

07.09.1992

Sông Cầu - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Đảng viên

13

Kiều Thị Minh Thu

05.12.1967

Ân Phòng -  Hoài Ân -  Bình Định

Đảng viên

14

Nguyễn Thành Công

12.04.1987

Huyện Từ Sơn -  Tỉnh Bắc Ninh

Đảng viên

15

Đoàn Thanh Bình

14.11.1984

Thụy Bình -  Thái Thụy -  Thái Bình

Đang viên

16

Nguyễn Minh Châu

28.11.1985

Thanh Ninh -  Phú Bình -  Thái Nguyên

Đảng viên

17

Nguyễn Thanh Thủy

01.12.1974

Xuân Thiên – Thọ Xuân – Thanh Hoá

Đảng viên

18

Nguyễn Thị Thúy Hằng

31.08.1979

Yên Mật -  Kim Sơn -  Ninh Bình

Đảng viên


Tin mới hơn

Tin cũ hơn