Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Khánh Luyện

13/10/1971

Yên Mỹ - Hưng yên

Bí thư chi bộ

2

Đoàn Quang Thiệu

4/7/1960

Trực Phương - Trực Ninh - Nam Định

Phó Bí thư CB

3

Nghiêm Văn Tiền

3/2/1976

Minh Tân - Phú Xuyên - Hà Nội

Chi uỷ viên

4

Nguyễn Thị Kim Hoa

6/6/1964

Hương Sơn -  Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

5

Nguyễn Thị Kim Dung

6/11/1977

P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên

Đảng viên

6

Đào thị Tuyết Nhung

29/3/1983

Yên Ninh - Yên Bái

Đảng viên

7

Đặng Huy Bình

4/8/1987

Thắng Lợi - Sông Công - Thái Nguyên

Đảng viên

8

Dương Thị Hà

6/5/1984

Phường Tích Lương - Thái Nguyên

Đảng viên

9

Bạch Thị Thu Trang

24/5/1985

Hương Thủy - Hương Khê - Hà Tĩnh

Đảng viên

10

Bùi Thị Trang

17/11/1987

Minh Tân - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Đảng viên

11

Huỳnh Thị Đức Hạnh

14/7/1978

Duy Xuyên - Quảng Nam - Đà Nẵng

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn