Chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

TT  

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Khánh Luyện

13.10.1971

Yên Mỹ - Hưng yên

Bí thư chi bộ

2

Đặng Huy Bình

4.8.1987

Thắng Lợi- Sông Công - Thái Nguyên

P.Bí thư chi bộ

3

Nguyễn Thị Kim Dung

6.11.1977

P Phan Đình Phùng- TP Thái Nguyên

Chi ủy viên

4

Đoàn Quang Thiệu

4.7.1960

Trực Ninh - Nam Định

Đảng viên

5

Nghiêm Văn Tiền

3.2.1976

Minh Tân- Phú Xuyên- Hà Nội

Đảng viên

6

Nguyễn Thị Kim Hoa

6.6.1964

Hương Sơn-  Phú Bình-Thái Nguyên

Đảng viên

7

Đào thị Tuyết Nhung

29.3.1983

Yên Ninh- Yên Bái

Đảng viên

8

Huỳnh Thị Đức Hạnh

14.7.1978

Duy Xuyên- Quảng Nam- Đà Nẵng

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn