Chi bộ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

TT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Dũng

11.8.1982

Nga My- Phú Bình- Thái Nguyên

Bí thư chi bộ

2

Ngô Thị Hồng Ánh

12.11.1977

Phú Bình-Thái Nguyên

Phó bí thư chi bộ

3

Hoàng Trung kiên

24.4.86

Đại từ- Yên lạc- Hưng yên

Chi ủy viên

4

Lê Thị Đỗ Oanh

24.8.1979

Thanh Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Đảng viên

5

Hoàng Thế Tài

10.3.1983

Xuân Trúc- Ân Thi-Hưng Yên

Đảng viên

6

Lương Thị Bích Ngọc

8.10.1986

Đồ Sơn - Hải Phòng

Đảng viên

7

Nguyễn Thúy An

12.1.1983

Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Đảng viên

8

Tạ Duy Kiên

12.7.1980

Quỳnh Hoàng - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Đảng viên

9

Lê Thị Kim Ngân

09.7.1984

Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

10

Nguyễn Thị Thu Phương

07.09.1992

Sông Cầu - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Đảng viên

11

Mai Ngọc Tú

25.04.1995

Khánh Nhạc - Yên Khách - Ninh Bình

Đảng viên

12

Nguyễn Quang  Minh

07.9.1997

Yên Lộc- Kim Sơn- Ninh Bình

Đảng viên

13

Vi Văn Lãm

06.11.1994

Phúc Hòa - Tân Yên - Bắc Giang

Đảng viên

14

Nguyễn Mạnh Thắng

23.3.1998

Mai Trung- Hiệp Hòa- Bắc Giang

Đảng viên

15

Ngô Văn Quân

16.10.1996

Kha Sơn- Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

16

Nguyễn Văn Khôi

07.3.1995

Tân An- Gia Lập- Gia Viễn- Ninh Bình

Đảng viên

17

Vũ Thành Khánh

03.10.1997

Đồng Tiến- Uông Bí- Quảng Ninh

Đảng viên

18

Trần Văn Hoạch

07.3.1997

Tân Phú- Phổ Yên- Thái Nguyên

Đảng viên

19

Vũ Đức Thịnh

15.7.1993

Phúc Thuận- Phổ Yên- Thái Nguyên

Đảng viên

20

Nguyễn Hữu Tuấn

07.12.1998

Thịnh Đán- Thái Nguyên- Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn