Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản

 

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Phạm Thị Thu Hằng

02/01/1979

Quỳnh Thọ - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Bí thư Chi bộ

2

Phạm Minh Tân

10/07/1979

Hà Châu – Phú Bình – Thái Nguyên

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trương Đức Huy

08/9/1978

Đoan Bái - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Chi ủy viên

4

Phạm Thị Ngọc Dung

20/11/1973

Phường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội

Đảng viên

5

Hồ Bá Dũng

16/04/1980

Tiến Thủy - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đảng viên

6

Phạm Thị Minh Hạnh

21/10/1986

Trực Đại - Trực Ninh - Nam Định

Đảng viên

7

Đồng Thị Linh

30/3/1985

Nam Bình - TP Ninh Bình - Ninh Bình

Đảng viên

8

Nguyễn Thanh Tùng

21/3/1987

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

Đảng viên

9

Vũ Thế Khiêm

24/12/1986

Xóm Đông - Đồng Bẩm - Thái Nguyên

Đảng viên

10

Đan Thành Vinh

21/5/1983

Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

Đảng viên

11

Phạm Thị Thu

20/11/1988

Minh Châu - Đông Hưng - Thái Bình

Đảng viên

12

Vũ Hồng Quân

14/8/1984

Tiền Phong - Thanh Miện - Hải Dương

Đảng viên

13

Lê Bích Ngọc

08/7/1985

Dục Tú - Đông Anh - Hà Nội

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Xuân Mai

19/7/1985

Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

Đảng viên

15

Ngô Văn Giang

09/12/1986

Xuân Cẩm - Hiệp Hoà - Bắc Giang

Đảng viên

16

Vũ Triệu Nga

20/10/1984

Nghĩa Đồng - Ngĩa Hưng - Nam Định

Đảng viên dự bị

17

Nguyễn Thị Phương

18/12/1984

Hoằng Anh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Đảng viên dự bị

18

Ngô Thị Mai Phương

30/9/1983

 Tiên phong - Phổ Yên - Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn