Chi bộ Khoa Điện tử

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Đào Huy Du

20/3/1979

Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Bí thư Chi bộ

2

Đoàn Thanh Hải

26/02/1979

Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên

Phó Bí thư

3

Nguyễn Tiến Duy

22/01/1975

Thái Nguyên

Chi ủy viên

4

Nguyễn Phương Huy

04/12/1979

Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

Đảng viên

5

Mai Trung Thái

11/5/1977

Chí Thảo - Quảng Uyên - Cao Bằng

Đảng viên

6

Bạch Văn Nam

10/5/1983

Hoằng Minh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Đảng viên

7

Nguyễn Văn Chí

28/8/1985

Trực Phú - Trực Ninh - Nam Định

Đảng viên

8

Bùi Mạnh Cường

01/11/1981

Song Lãng - Vũ Thư - Thái Bình

Đảng viên

9

Ngô Phương Thanh

02/10/1982

Bình Khê - Bình Định

Đảng viên

10

Trần Anh Thắng

31/7/1978

Đông Cao - Phổ Yên - Thái Nguyên

Đảng viên

11

Lê Duy Minh

28/4/1979

Cù Vân - Đại Từ - Thái Nguyên

Đảng viên

12

Lê Thị Huyền Trang

02/3/1987

Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội

Đảng viên

13

Tăng Cẩm Nhung

08/12/1981

Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Đảng viên

14

Đặng Thị Hiên

29/3/1981

Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Đảng viên

15

Trần Thị Hằng

26/10/1982

La Sơn - Bình Lục - Hà Nam

Đảng viên

16

Nguyễn Văn Huy

08/5/1982

Cẩm La, Kim Thành, Hải Dương

Đảng viên

17

Phạm Duy Khánh

01/11/1981

Yên Mạc - Yên Mô - Ninh Bình

Đảng viên

18

Lê Thị Thu Thuỷ

21/9/1982

Thanh Sơn -  Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Đảng viên

19

Nguyễn Ngọc Hà

28/01/1986

Duy Minh , Duy Tiên, Hà Nam

Đảng viên

20

Bùi Thị Thi

08/10/1978

Văn Lang - Hưng Hà - Thái Bình

Đảng viên

21

Nguyễn Trọng Toản

27/11/1986

Thiệu Sơn - Thanh Hoá

Đảng viên

22

Phan Thanh Hiền

02/8/1981

Phú Xuyên - Hà nội

Đảng viên

23

Nguyễn Đăng Hòe

13/3/1958

Nhân Chính- Gia Lương -  Bắc Ninh

Đảng viên

24

Nguyễn Thị Hương

30/10/1974

Hợp Châu - Tam Dương - Vĩnh Phúc

Đảng viên

25

Nguyễn Hữu Chinh

28/7/1983

Tân Yên - Bắc Giang

Đảng viên

26

Nghiêm Văn Tính

14/6/1978

Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên dự bị

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn