Chi bộ Khảo thí - Thanh tra Pháp chế

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Tuấn

30/07/1964

Hà Nam

ĐUV
Bí thư Chi bộ

2

Phạm Thị Mai Yến

27/1/1978

Thái Bình

Đảng viên

3

Nguyễn Minh Cường

18/7/1976

An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh

Đảng viên

4

Lữ Thị Dung

4/1/1981

Thanh Hóa

Đảng viên

5

Lê Thu Thủy

31/10/1980

Hà Linh - Hương Khê - Hà Tĩnh

Đảng viên

6

Vũ Đức Tường

24/01/1978

 Hồ Hưng - Gia Lộc - Hải Dương

Đảng viên dự bị

7

Hoàng Diệu Linh

08/03/1987

 Cường Thịnh - Trấn Yên - Yên Bái

Đảng viên dự bị

                                                                                                                                                

Tin mới hơn

Tin cũ hơn