Chi bộ Trung tâm Thực nghiệm

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Đinh Quang Ninh

17/5/1974

Ninh Thành - Hoa Lư - Ninh Bình

Bí thư chi bộ

2

Trần Huy Điệp

22/11/1976

Yên Trị - Ý Yên - Nam Định

Phó Bí thư CB

3

Trần Thanh Hoàng

21/08/1974

Nhân Hậu - Lý Nhân - Hà Nam

Chi ủy viên

4

Trương Hoàng Anh

26/11/1979

Hà Thanh - Hà Trung - Thanh Hóa

Đảng viên

5

Dương Đình Thuỷ

16/12/1969

Phạm Chân - Gia Lộc - Hải Dương

Đảng viên

6

Nguyễn Duy Trường

23/01/1984

Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

Đảng viên

7

Nguyễn Đỗ Hà

8/9/1977

Thụy Trình - Thái Thụy - Thái  Bình

Đảng viên

8

Dương Quang Tùng

25/10/1978

Tích Lương - TP Thái nguyên - TN

Đảng viên

9

Trương Tú Phong

8/4/1966

Ngọc Lâm -  Mỹ Hào - Hưng Yên

Đảng viên

10

Dương Mạnh Linh

16/3/1986

Tích Lương - TP Thái Nguyên

Đảng viên

11

Vũ Thị Kim Hạnh

21/11/1981

Văn Lý - Lý Nhân - Hà nam

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn