Chi bộ Trung tâm dịch vụ tổng hợp

TT  

Họ và tên 

Ngày sinh 

Quê quán

Chức vụ

1

Ngô Minh Quyết

15.5.1983

Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

P.Bí thư chi bộ

2

Phạm Thị Hồng Hà

18.3.1979

Đông Các- Đông Hưng- Thái Bình

Chi ủy viên

3

Nguyễn Trung Thành

13.11.1980

Đức Hòa – Sóc Sơn – Hà Nội

Đảng viên

4

Nguyễn Văn Thái

23.12.1971

Mỹ Trung -  Mỹ Lộc - Nam Định

Đảng viên

5

Đậu Quốc Huy

17.01.1976

Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đảng viên

6

Nguyễn Trường Giang

13.10.1989

Tích Lương - Tp Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đảng viên

7

Trần Dư Hiếu

14.9.1975

Thừa Thiên Huế

Đảng viên

8

Nguyễn Minh Đức

15.5.1983

Lý Nhân - Phủ Lý- Hà Nam

Đảng viên

9

Ngô Văn Mạnh

5.6.1983

Đồn Xá- Bình Lục- Hà Nam

Đảng viên

10

Trần Xuân Nam

29.9.1985

Thái Giang - Thái Thụy- Thái Bình

Đảng viên

11

Vũ Xuân Hồng

14.06.1972

Xuân Đài - Xuân Trường - Nam Định

Đảng viên

12

Tạ Thu Thảo

24.11.1978

Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình

Đang viên

13

Giang Trung Kiên

3.9.1990

Thái Hưng- Thái Thuỵ- Thái Bình

Đang viên

14

Dương Văn Thiết

09.01.1979

Điềm Thuy-Phú Bình- Thái Nguyên

Đảng viên

15

Hoàng Thị Kim Oanh

02.7.1977

Liên Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

Đảng viên

16

Đậu Quốc Hoàn

08.8.1978

Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn