Chi bộ Trung tâm dịch vụ tổng hợp

STT 

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ

1

Lê Xuân Hưng

28/02/1985

Hán Quảng - Quế Võ - Bắc Ninh

 Bí thư
Chi bộ

2

Ngô Minh Quyết

15/5/1983

Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Phó Bí thư
Chi bộ

3

Phạm Huy Hiệp

23/10/1960

Nhật Tân - Tiến Lữ - Hưng Yên

Chi ủy viên

4

Nguyễn Văn Thái

23/12/1971

Mỹ Trung - TP Nam Định

Đảng viên

5

Đậu Quốc Huy

17/01/1976

Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Đảng viên

6

Nguyễn Trường Giang

13/10/1989

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đảng viên

7

Dương Văn Thiết

9/1/1979

Điềm Thuy - Phú Bình - Thái Nguyên

Đảng viên

8

Trần Dư Hiếu

14/9/1975

Thừa Thiên Huế

Đảng viên

9

Phạm Thị Hồng Hà

18/3/1979

Đông Các - Đông Hưng - Thái Bình

Đảng viên

10

Nguyễn Minh Đức

21/4/1975

Lý Nhân - Hà Nam

Đảng viên

11

Ngô Văn Mạnh

05/6/1983

Đồn Xá - Bình Lục - Hà Nam

Đảng viên

12

Trần Xuân Nam

29/9/1985

Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình

Đảng viên

13

Vũ Xuân Hồng

14/6/1972

Xuân Đài - Xuân Trường - Nam Định

Đảng viên

14

Giang Trung Kiên

03/9/1990

Thái Hưng - Thái Thuỵ - Thái Bình

Đảng viên

15

Tạ Thu Thảo

24/11/1978

Hồng Thái - Kiến Xương - Thái Bình

Đảng viên

16

Nguyễn Công Dương

28/9/1985

Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương

Đảng viên

17

Vũ Thị Tuyên

16/01/1982

Phấn Mễ - Phú Lương - Thái Nguyên

Đảng viên

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn