BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKTCN

 

 

1. Họ và tên: Đ/c Trần Minh Đức

    Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

 

 

 

 


2. Họ và tên: Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

    Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

 

 

 

 

 

 

 


3. Họ và tên: Đ/c Nguyễn Duy Cương

   Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn